Publisert:

Fastsettelse av forskrift om brannforebygging

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, opplyser DSB.

Lenke til forskriften

Lenke til veiledningen