Publisert:

Bruk av innvendig galvaniserte og forsinkede rør i sprinkleranlegg

Det er påvist trykkøkning og dannelse av hydrogengass i vannfylte forsinkede rør. Fenomenet ble presentert på FG-sprinklerkonferansen i mars 2015.

Dette er fulgt opp videre ved at det er dannet en tverrfaglig referansegruppe for å kartlegge årsak, omfang og tiltak.

Det er i et notat, klikk her, gitt en orientering om problematikken, bransjesamarbeidet og status fra referansegruppen per desember 2015.

Notatet refererer videre til et igangsatt prosjekt «Anvendelse av innvendig galvaniserte rør i sprinkleranlegg, korrosjonsproblematikk, konsekvens og tiltak»