2016

Vannskademøte for forsikringsselskapene

Bakgrunnen for møtet: Antallet vannskader er for høyt. Et økt fokus på dette problemet fra alle forsikringsselskaper kan være nyttig. Med det som utgangspunkt ble det tatt initiativ til et fellesmøte. I møtet ble det orientert om  Vannskadekontoret  som jobber bredt med å forebygge vannskader, utførte, påbegynte og kommende prosjekter. Det var 25 representanter fra 15...

FG-veiledning for vanntåkesystemer FG-950:3

Utgave 3 av vanntåke veiledningen utgis med gyldighet fra 1.12.2016. Veiledningen har gjennomgått en omfattende revisjon hvor en bred sammensatt gruppe fra bransjen, forsikring og myndigheter har deltatt. Det er viktig å merke seg at en veiledning ikke er et regelverk. Hensikten er å beskrive anbefalinger, henvisninger til standarder og angi føringer i forhold til realiserin...

Frokostseminar: Hvorfor skal vi sikre oss?

I samarbeid med DSS arrangerer NSR et frokostseminar om "Sikring" den 12 desember kl 0830 i R5, Regjeringskvartalet.  Lenke til arrangementet finnes her . 

FG-veiledning for vanntåkesystemer, FG-950

Revisjon av veiledningen legges ut for en kort åpen høring hvor foretak, organisasjoner og kompetente fag personer inviteres til å sende inn forslag til rettelser og korrigeringer.  Bakgrunn for revisjon er en modernisering av veiledningen i forhold til nye publiserte og igangsatte standarder på vanntåkeområdet.

Nye regler fra FG-innbrudd

FG har utarbeidet nye regler for sikring av motorvognforhandlere. Revisjonen er gjort i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund, NBF. De nye reglene er gyldige fra 1. januar 2017 og kan lastes ned i lenken. Lenke til motorvognforhandler NBF har samtidig revidert sine anbefalinger til oppbevaring av bilnøkler Lenken finnes under. Lenke til anbefalingen

Samling for innbruddsalarmforetak

FG ønsker å samle bransjen for innbruddsalarmforetak den 9. november. Invitasjonen er rettet mot både FG-godkjente og ikke-godkjente IAS-foretak, samt for andre relevante bransjer. Påmelding gjøres her: https://events.provisoevent.no/finansnorge/events/IAS-...

Tilgang til FG-kontroll

FG-kontroll er en database for blant annet registrering av elkontroller. Sertifiserte kontrollører gis tilgang til databasen FG-kontroll. Det er kostnadsfritt. For tilgang sendes kopi av aktuelle sertifikater iht. NEK 405-serien til fgkontroll@finansnorge.no Klikk her for mer info om elkontroll.

Sommerkonkurranse

Sprinklerdatabasen (ESS) brukes til å registrere utførte kontroller av sprinkleranlegg.  Fredag 10. juni like før klokka 11 ble anlegg nummer 10.000 registrert i databasen ESS. Geir Gabrielsen , Apply TB, er vinneren av sommerkonkurransen og blir premiert m...

FG stiller krav om oppdatert kompetanse, en nødvendighet i dagens marked

I løpet av 4 år har nå 567 fagpersoner sertifisert seg innen sprinkler. I tillegg har samlet 120 foretak gjort det samme. Det er FG-900:2 for personell og FG-910:2 for foretak som er grunnlaget for sertifiseringen. Enda flere har i samme periode deltatt på kursene som kvalifiserer for denne sertifiseringen. Dette har bidratt til økt kompetanse for de som jobber med dette...

Har du tatt deg vann over hodet?

Sprinkleranlegg gir økt brannsikkerhet. Sprinkleranlegg må følges opp med kontroll. Det krever myndighetene og det krever forsikringsselskapene. Dette er eiers ansvar.

Konstruktivitet er nøkkelen

Sannheten om sprinklersystemer er en eventyrlig lang suksesshistorie som andre bransjer bare kan misunne oss. Men hvor flinke er bransjen til å videreformidle viktige opplysninger som bransjen selv tar som en selvfølge?  Les artikkelen på bygg.no  

FG-sprinklerkonferansen 2016

Sprinklerkonferansen er den årlige og nødvendige møteplassen for alle som er involvert med og i sprinklerbransjen. Ulike fagfelt, organisasjoner og virksomheter møtes for å utveksle erfaringer og bli faglig oppdatert. Sprinklerkonferansen er FG og...

Moderne avfallsinnsamling i urbane områder

Finans Norge: Kretsløpsøkonomi handler også om effektiv avfallsinnsamling og håndtering av avfall. KS Bedrift: Økt bruk av moderne avfallsinnsamling i urbane områder vil bidra til redusert utslipp til jord, luft og vann. I tillegg vil det minimere brann- og...

Bruk av innvendig galvaniserte og forsinkede rør i sprinkleranlegg

Det er påvist trykkøkning og dannelse av hydrogengass i vannfylte forsinkede rør. Fenomenet ble presentert på FG-sprinklerkonferansen i mars 2015. Dette er fulgt opp videre ved at det er dannet en tverrfaglig referansegruppe for å kartlegge årsak, omfang og...

Ny utgave av FG-regler for lekkasjestoppere

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere (FG-600:2) er revidert og trådte i kraft 1.12.2015. De viktigste endringene er at type lekkasjestopper ikke lenger inndeles i to ulike kategorier og at produktene skal Teknisk Godkjenning. Se temasiden for detaljer...

Taktekking på vinteren

Nye byggeprosjekter ferdigstilles året rundt og det er også behov for å tekke tak på vinterstid. Når det gjelder rehabilitering av tak er vårt inntrykk at takentreprenørene forsøker å legge dette arbeidet til en tid på året hvor taket er fritt for snø og is...

Brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger

Det er utarbeidet forslag til sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken. Bakgrunnen er at krav om sikring av frityr trenger å tilpasses dagens moderne kommersielle kjøkken. Forsikring selskapene bestemmer om, når og på hvilket forsikringsobjekt kravene skal gjelde.    Sikkerhetsforskrift FG-1100:1 word Sikkerhetsforskri...