Publisert:

Tillatt med bruk av åpen flamme

Det har vært unyanserte artikler i ulike medier som fremstiller sikkerhetsforskriftens krav på ulik måte.

- Det er tillatt å bruke åpen flamme ved utførelse av varme arbeider med enkelte forbehold, presiserer fagdirektør Hildegunn Bjerke. 

– Det viktigste er at all utførelse av varme arbeider foretas med en risikobevisst adferd og at man har planlagt arbeidet, sier Bjerke.

revidert sikkerhetsforskrift gjeldende fra 1.1.2015 er det foretatt endringer, som blant annet krav til bruk av arbeidsinstruks og navngitt brannvakt.

Antall branner er blitt redusert, men fokuset må opprettholdes. En brann er én for mye. Finans Norge oppfordrer alle som skal ha utført varmt arbeid å sørge for at det gjøres av et utførende firma med personer som har gyldig sertifikat og som utfører sitt arbeid i tråd med sikkerhetsforskriftens krav.

Sikkerhetsforskriften er utarbeidet av et prosjektstyre i regi av Finans Norge. Representantene i prosjektstyre representerer de aller største skadeforsikringsselskapene i Norge. Norsk brannvernforening administrerer ordningen og besvarer alle type henvendelser.

Foto: Norsk brannvernforening