Publisert:

Sertifiseringkurs og eksamen for brannalarm

FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg ble iverksatt fra 1.januar 2015. Dette er nye FG-regler for sertifisering av personell innen automatiske brannalarmanlegg.

Les mer om hvordan du som tidligere har FG-eksamen kan bli resertifisert innen 31.12.2015 eller du ikke har FG-eksamen fra tidligere, men ønsker å bli sertifisert. 

Presentasjon av ny brannalarmordning

I henhold til FG 750 punkt 1.7 er det gitt en overgangsperiode frem til 31.12.2015 for de som tidligere har bestått FG-eksamen for prosjektering. Fra reglene: «Kandidater med en gjeldende FG-eksamen har dokumentert kompetanse, men må innen 31.12.2015 ha gjennomført en oppdatering ved en resertifisering etter nye regler som beskrevet i punkt 3.4.

Hensikten er å sikre et kunnskapsnivå opp mot ny standard NS 3960 ”Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold”. I tillegg må det dokumenteres grunnleggende kunnskaper om brannfysikk og gjeldende lover og forskrifter med veiledninger.

FG-750 beskriver overgang fra ”FG-regler for brannalarmanlegg” til Norsk Standard NS 3960:2013. Dokumentet beskriver videre prosessen for oppdatering av personell og foretak opp mot ny sertifisering, se for øvrig FG 760:1 Sertifisering av foretak.

Reglene finner du her.

Bestått eksamen for resertifisering i kombinasjon med tidligere FG-eksamen likestiller kandidaten opp på nivå for gjennomført og bestått sertifiseringskurs for brannalarmanlegg. Kandidater med særskilt kompetanse kan gå direkte opp til en eksamen for resertifisering, du kan melde din interesse for dette om kort tid.

 Punkt 3.4: Resertifisering 3.4.1 Oppdatering av kompetanse Kandidaten må bestå en resertifiseringseksamen som sikrer at kandidaten er oppdatert. Det forutsettes at eksamen foregår i kontrollerte former. Eksamenstiden skal være minst 3 timer á 60 minutter. Gjennomføres med multiple choice (flervalgsoppgaver), minst 70 % riktig besvarte oppgaver for å få bestått.

Kurs og eksamen for sertifisering innen brannalarmanlegg, nye personer og foretak.

Kurs og eksamen for resertifisering for personer med bestått FG-eksamen.