Publisert:

Overgangsregler - STM

Det har gjennom fler år vært et samarbeid mellom de nordiske landene hva gjelder aksept av hverandres godkjenninger. Standard Tyv Metoden (STM) fra Forsikring & Pension (F&P) i Danmark er en av de aksepterte løsningene.

For utstyr som er FG-godkjent basert på danske F&P-blad, har det blitt bestemt at slikt utstyr ikke forlenges etter 31.12.2015. Dette er i tråd med F&P sine overgangsregler.

Nye godkjenninger må følge gjeldene europanormer.

www.standard.no