Publisert:

Nye regler fra FG-innbrudd

28. oktober ble en samlet bransje enige om nye regler for innbruddsalarmforetak. Reglene gjelder for foretak som skal etterleve systemkravene i FG-200:2. Foretakene skal nå dokumentere sitt kvalitetssystem og kompetanse ovenfor et sertifiseringsorgan.

19.11.14 vedtok styret til FG-innbrudd reglene som trer i kraft 1.1.2015.

I den nye serien av regler følger også krav til personell. Dette er et nytt dokument som stiller krav til kompetansebevis for montører og ansvarlige, eksamens- og opplæringsinstitusjoner.

Tidligere har det ikke vært krevet at montører skal ha noen form for kompetanse. Nå må de ha kompetansebevis som FG-montør. Den gamle ordningen fra BI er fjernet og erstattet med kompetansebevis tilsvarende FG-ansvarlig. 

Den nye serien består av følgende dokumenter:

FG-200:2 Regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-201:1 Regler for sertifisering og godkjenning av innbruddsalarmforetak og konsulenter

FG-202:1 Regler for FG-personell

Relevant informasjon

Notat om overgangsregler og endringer for FG-201:1 og FG-202:1

Lenke til innbruddsalarmregler - nye og gamle