Publisert:

Nordisk produktregistrering

Dokumentene Nordisk produktregistrering og sammenligningsnøkkel er revidert, nye versjoner trådte i kraft 25.6.2014. Dokumentene må benyttes sammen.

Klikk her for de nye dokumentene FG-400:1 Nordisk produktregistrering og FG-410:1 Sammenligningsnøkkel.

I de gamle innbruddsalarmreglene, FG-200:1, stod det tidligere beskrevet  produktkrav. Dette er nå flyttet over til FG-400:1 Nordisk produktregistrering som også beskriver krav til detektorer ment for boliginstallasjoner (brann og vann) samt alle andre sikringskategorier.

FG har også åpnet for godkjenning av vegger og vinduer i tillegg til at fler av produktgruppene har blitt justert.

Klikk her for de nye dokumentene.