Publisert:

Kurs i prosjektering og installasjon av boligsprinkler

FG erfarer at prosjekterende og utførende møter nye utfordringer med å være oppdaterte på bruken av boligsprinkler. Dette markedet har en betydelig økning og det er nødvendig at utøverne har full forståelse for forskjellen mellom boligsprinkler og ordinære sprinkleranlegg etter NS-EN12845.

Meld deg på kurs, 6. mai i Haugesund eller 7. mai i Oslo

Kunnskaper om bruk av produsentenes datablader, kriterier for hydraulisk beregning, plassering i forhold til bygningskonstruksjoner og hindringer samt bruk av standarden INSTA900-1 er avgjørende minimumskunnskaper for alle som ønsker å involvere seg i dette markedet.

FG er svært positiv til at en produsent inviterer til et kurs hvor man kan få førstehånds oppdatert informasjon om bruk og egenskaper for ulike komponenter. Spesielt vil vi utfordre alle aktører til å fremme og argumentere for bruk av produkter som kan begrense mulige vannskader.

Vi oppfordrer flest mulig til å melde seg på for å være à jour med utviklingen, kurset vil ikke bli produktnøytralt da produsentens datablader og produkter vil bli presentert.

Meld deg på kurs, 6. mai i Haugesund eller 7. mai i Oslo