HØRING - nye regler for innbruddsalarmforetak og personell

Ny høringsrunde for følgende krav: 

  • Krav til innbruddsalarmforetak, FG-201
  • Krav til personell i innbruddsalarmforetak, FG-202

Det ble besluttet å gjennomføre en ny høringsrunde etter møte 2. april.

Høringsfristen er 30. mai 2014. 

Det siste høringsmøtet vil bli avholdt 4. juni i Verisure sine lokaler på Skøyen.

Under finnes reglene og kommentarskjema:

Ekomloven med hilhørende forskrift ble et omdiskutert tema. Foredrag fra Post- og Teletilsynet som forvalter loven finner du her: Foredrag fra PT