Publisert:

Sertifisert elkontroll

Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, må det iverksettes tiltak.

Løsningen er elkontroll utført av sertifisert kontrollør.  

 

Databasen FG-kontroll er forsikringsselskapenes databaseløsningen, som administreres av Finans Norge og FG. I denne løsningen registreres kontrollrapporter og eier kan få tilgang til sine opplysninger og legge inn forespørsel på kontroll.

Mer info under Elkontroll.