Publisert:

Oppdatering av veiledningen til byggereglene

Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, oppdaterer veiledningen til byggereglene i april og oktober, og ellers ved regelendringer eller særskilte behov. Oppdateringene har som formål å tydeliggjøre regelverket. Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for å formulere endringene. Eksterne fagpersoner bidrar til endringene gjennom deltakelse i arbeidsgrupper.

Det er blant annet gjort endringer som har betydning for installasjon av lekkasjestoppere, se § 13-20, og innstøping av sprinklerør i boligbygg, § 15-6.