Brannvernkonferansen 2014

Norsk brannvernforening arrangerer sin årlige brannvernkonferanse den 12. og 13. mai på Scandic Hotel Fornebu. Finans Norge støtter opp om konferansen, hvor vår egen adm.dir. Idar Kreutzer skal åpne konferansen.   

Hovedkonferansen og de seks fagseminarene er interessante for både eiere og drivere av bygg, forsikring, rådgivende ingeniører, myndigheter, brannvesen og andre brannverninteresserte. 

Program og praktiske opplysninger