2014

Nye regler fra FG-innbrudd

28. oktober ble en samlet bransje enige om nye regler for innbruddsalarmforetak. Reglene gjelder for foretak som skal etterleve systemkravene i FG-200:2. Foretakene skal nå dokumentere sitt kvalitetssystem og kompetanse ovenfor et sertifiseringsorgan....

Komfyrvaktkampanje på eldredagen

1. oktober er FNs eldredag og den markeres med en komfyrvaktkampanjen. Hvert år dør mange eldre i brann når de lager mat. Komfyrbrann er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem, og eldre er spesielt utsatt. har du foreldre som bor hjemme, kan du gi d...

Norsk Vanns fagtreff

Tradisjonen tro arrangerer Norsk Vann fagtreff 21. og 22. oktober. Over to dager med til sammen fem paralleller setter vi fokus på aktuelle faglige problemstillinger. Hovedtema og den råde tråden gjennom disse dagene er ledningsnett. FGs fagsjef Håvard Grønstad skal holde innlegg om forsikring og sprinklerbransjens synspunkter og erfaringer. Program  og påmelding .

Sertifisert elkontroll

Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, må det iverksettes tiltak. Løsningen er elkontroll utført av sertifisert kontrollør.   Klikk her for mer informasjon om elkontroll for deg som er eier

Nordisk produktregistrering

Dokumentene Nordisk produktregistrering og sammenligningsnøkkel er revidert, nye versjoner trådte i kraft 25.6.2014. Dokumentene må benyttes sammen. Klikk her for de nye dokumentene FG-400:1 Nordisk produktregistrering og FG-410:1 Sammenligningsnøkkel .

Overgangsperiode for brannalarmanlegg

Ny norsk standard, NS 3960:2013, erstatter FG-regler for automatiske brannalarmanlegg i sin helhet med unntak av krav til foretak og personell som skal utføre prosjektering, installasjon og vedlikehold. FG og forsikringsselskapene oppfordrer til umiddelbar...

Seminar om oljeutslipp til grunnen

Det arrangeres seminar om krav og prosesser ved oljeutslipp til grunnen for takst-, sanerings- og forsikringsbransjen 20. mai 2014 på KS Agenda i Oslo.  Mer info .

HØRING - nye regler for innbruddsalarmforetak og personell

Ny høringsrunde for følgende krav:  Krav til innbruddsalarmforetak, FG-201 Krav til personell i innbruddsalarmforetak, FG-202 Det ble besluttet å gjennomføre en ny høringsrunde etter møte 2. april. Høringsfristen er 30. mai 2014. 

Oppdatering av veiledningen til byggereglene

Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, oppdaterer veiledningen til byggereglene i april og oktober, og ellers ved regelendringer eller særskilte behov. Oppdateringene har som formål å tydeliggjøre regelverket. Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for å...

Kurs i prosjektering og installasjon av boligsprinkler

FG erfarer at prosjekterende og utførende møter nye utfordringer med å være oppdaterte på bruken av boligsprinkler. Dette markedet har en betydelig økning og det er nødvendig at utøverne har full forståelse for forskjellen mellom boligsprinkler og ordinære sprinkleranlegg etter NS-EN12845. Meld deg på kurs, 6. mai i Haugesund eller 7. mai i Oslo

FG-sprinklerkonferansen 2014

FG-sprinklerkonferansen 2014 ble arrangert på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, onsdag 19. mars og torsdag 20. mars. Innlegg, kommentarer og bilder. Program og deltakerliste.

Sertifiseringskurs for brannalarmanlegg

Det er utarbeidet kurs for de som skal prosjektere, installere og kontrollere automatiske brannalarmanlegg. Det er nødvendig for forsikringsnæringen at det sikres kompetanse i alle ledd. Kursinfo Kursets timeplan

Overgangsregler - STM

Det har gjennom fler år vært et samarbeid mellom de nordiske landene hva gjelder aksept av hverandres godkjenninger. Standard Tyv Metoden (STM) fra Forsikring & Pension (F&P) i Danmark er en av de aksepterte løsningene. For utstyr som er FG-godkjent basert på danske F&P-blad, har det blitt bestemt at slikt utstyr ikke forlenges etter 31.12.2015. Dette er i tråd med F&P  sine...

FG-kontroll

FG-kontroll er navnet på databasen for registrering av kontrollrapporter. FG-kontroll er tilgjengelig for alle sertifiserte elkontrøllerer fra mandag 6. januar 2014. Mer informasjon.  

Infomøte om elkontroll

Alle NEK-sertifiserte kontrollører inviteres til informasjonsmøte om ny databaseløsning for elkontroll utarbeidet av FNO. Trondheim, 15.1.2014 og Bergen, 16.1.2014 Program  og påmelding . Mer informasjon.