Regler og krav for brannalarmlegg for gårdsbruk og gartnerier

Regler og krav for brannalarmanlegg til bruk i gårdsbruk og gartnerier er endret med virkning fra 2.1.2013.