Publisert:

Ny europeisk norm for alarmstasjon - tilbaketrekking av FGs egne regler 31.12.2017

I den elektrotekniske komiteen i Europa, CENELEC, har det i teknisk komité 79 (TC79), arbeidsgruppe 14 (WG14) blitt utarbeidet nye felles regler for alarmstasjon. Serien er delt i tre deler, men på sikt vil trolig disse bli slått sammen til en del.

Europeisk norm kjøpes hos Standard Norge og heter:

  • EN 50518-1 (fysiske krav)
  • EN 50518-2 (tekniske krav)
  • EN 50518-3 (krav til rutiner)

Det er verdt å merke seg at serien allerede er under revisjon og ute på avstemming.

I Norge er det 10 FG-godkjente alarmstasjoner spredt fra Vesterålen i nord til Kristiansand i sør.

Det ble den 20.06.13, i Finansnæringens Hus, avholdt et møte mellom FG og de ansvarlige for alarmstasjonene. Under møtet ble de nye reglene ble gjennomgått.

Selv om de nye reglene er mye mer detaljert enn FG-200, kapittel 14 – krav til alarmstasjon, er ikke alt krystallklart. Det ble derfor besluttet å gi en overgangsperiode fram til 31.12.2017. Tyskland (VDS) har valgt tilsvarende overgangsperiode.

Alarmstasjoner som har revisjon før denne tid utføres av FG og følger FGs regler.

Nybygg, utvidelser og lignende som foretas før 31.12.2017 kan følge valgfritt sett med regler (FG eller EN), men det anbefales på det sterkeste å følge nye kommende regler.

Som tidligere skal alle nybygg og endringer varsles FG før arbeidet påbegynnes.