HØRING - ny regler for innbrudds- og overfallsalarmsystemer (IAS-regler)

De nye reglene for prosjektering og installasjon av automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer, FG-200:2, er på høring.

Høringsfristen er 28.06.2013.

De nye reglene skiller seg på følgende punkter:

  1. Reglene er forenklet etter tilbakemeldinger fra bransjen
  2. Utstyrskravene er flyttet til eksisterende dokumenter, FG-400 og FG-401
  3. Krav til IAS-foretak og konsulenter vil fremkomme av dokumentet FG-201
  4. Krav til alarmstasjon er erstattet av arbeidet i CENELEC. EN 50518-serien

Under finnes reglene og kommentarskjema.

Regler for innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-200:2 

Regler for innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-200:2 (uten spor endringer)

Kommentarskjema