Publisert:

Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg

Antall sprinkleranlegg i boliger øker her i landet. I fjor ble det montert mer enn 80 000 sprinklerhoder i norske boliger. Det er dobbelt så mange som i 2004.

-Boligsprinkler sparer både liv og materielle verdier. Det viser blant annet erfaringer fra USA, sier Arild Juell-Andersen, leder for Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS).

 Endringer i de norske byggereglene er den viktigste årsaken til at stadig flere boliger utstyres med sprinkleranlegg. I nye boligblokker med krav om heis skal det også installeres automatiske brannslokkeanlegg. Dette har vært et krav i byggteknisk forskrift siden 2010.

Hensikten med sprinkleranlegg og andre typer automatiske slokkeanlegg er hindre at branntilløp får mulighet til å vokse seg store ved spredning.

-Åtte av ti som mister livet i brann her i landet omkommer i boligbranner. Vi både håper og tror at en økt utbredelse av automatiske slokkeanlegg i boliger vil føre til færre omkomne i brann, sier Juell-Andersen.

Han beskriver boligsprinkleranlegg som enkle, effektive og driftssikre installasjoner. Samtidig presiserer han at anleggene trenger jevnlig tilsyn og kontroll for å sikre at de fungerer etter hensikten.

-Det er viktig at eiere av boligsprinkler leser og følger instruksen for anlegget slik at kvaliteten ikke forringes, poengterer Juell-Andersen.

Gode råd om boligsprinkler:

  • Gjør deg kjent med sprinkleranlegget og hvor avstengingsventilen er plassert. Alle i boenheten bør vite dette.
  • Ikke heng noe i sprinklerrør eller sprinklerhoder.
  • Ikke tildekk sprinklerhoder.
  • Sprinklerhoder må ikke males over eller bygges inn.
  • Spør fagfolk hvis du er usikker ved oppussing eller ombygging, og når noe skal henges opp eller monteres.
  • Vær kjent med hvor avstengingsventilen for sprinkleranlegget er plassert.
  • Be styret for borettslag og sameier om at anlegget kontrolleres jevnlig og i henhold til instruks fra installatør.
  • Ved brann eller vannskade ring brannvesenet på 110.