FG-regler for overspenningsvern

FG-regler for overspenningsvern er revidert. Fra 1.11.2013 gjelder de nye reglene.