2013

Nye regler fra FG-innbrudd

Det er kommet nye regler for følgende områder: Innbruddsalarmregler - systemkrav (FG-200:2)  Forretningsregister for næringslivet (FG-121:6) Tåkesikringssystemer (FG-250:1, datert 10.2.2014)

Ny europeisk norm for alarmstasjon - tilbaketrekking av FGs egne regler 31.12.2017

I den elektrotekniske komiteen i Europa, CENELEC, har det i teknisk komité 79 (TC79), arbeidsgruppe 14 (WG14) blitt utarbeidet nye felles regler for alarmstasjon. Serien er delt i tre deler, men på sikt vil trolig disse bli slått sammen til en del. Europeisk norm kjøpes hos Standard Norge og heter: EN 50518-1 (fysiske krav) EN 50518-2 (tekniske krav) EN 50518-3 (krav til...

Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg

Antall sprinkleranlegg i boliger øker her i landet. I fjor ble det montert mer enn 80 000 sprinklerhoder i norske boliger. Det er dobbelt så mange som i 2004.

Kvaliteten på sprinkleranlegg

På brannvernkonferansen i mai 2013 holdt fagsjef Håvard Grønstad innlegg om hvordan kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge har utviklet seg.