2013

Nye regler fra FG-innbrudd

Det er kommet nye regler for følgende områder: Innbruddsalarmregler - systemkrav (FG-200:2)  Forretningsregister for næringslivet (FG-121:6) Tåkesikringssystemer (FG-250:1, datert 10.2.2014)

Ny europeisk norm for alarmstasjon - tilbaketrekking av FGs egne regler 31.12.2017

I den elektrotekniske komiteen i Europa, CENELEC, har det i teknisk komité 79 (TC79), arbeidsgruppe 14 (WG14) blitt utarbeidet nye felles regler for alarmstasjon. Serien er delt i tre deler, men på sikt vil trolig disse bli slått sammen til en del. Europeisk norm kjøpes hos Standard Norge og heter: EN 50518-1 (fysiske krav) EN 50518-2 (tekniske krav) EN 50518-3 (krav til...

Flere boliger utstyres med sprinkleranlegg

Antall sprinkleranlegg i boliger øker her i landet. I fjor ble det montert mer enn 80 000 sprinklerhoder i norske boliger. Det er dobbelt så mange som i 2004.

Kvaliteten på sprinkleranlegg

På brannvernkonferansen i mai 2013 holdt fagsjef Håvard Grønstad innlegg om hvordan kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge har utviklet seg.

FG-sprinklerkonferansen 2013

En innholdsrik og spennende sprinklerkonferanse ble arrangert 13. og 14. mars 2013 på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen.

Vanntåkekonferansen 2013

Brannteknisk Forening (BTF), Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) og Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) arrangerer vanntåkekonferanse 7. og 8. februar 2013 på henholdsvis If Sikkerhetssenter i Hobøl og på Quality Spa & Resort i Son. Programmet o...