Publisert:

Nye regler for FG-godkjente verdioppbevaringsenheter, FG-530:1

FG-regler for verdioppbevaringsenheter som verdiskap, nattsafer, deponeringsenheter, kantantautomater, elementhvelv, plass-støpte hvelv, hvelvdører og sikkerhetsskap har nå blitt publisert og trer i kraft fra 1. juni 2012. Dokumentet erstatter de gamle reglene fra juni 2006.

FG-530 omhandler regler for FG-godkjente verdioppbearingsenheter som:

Verdiskap, nattsafer, deponeringsenheter, kontantautomater, elementhvelv, plass-støpte hvelv, hvelvdører og sikkerhetsskap. I dette inngår også såkalte våpenskap.

Reglene tar overordnet for seg beløpsgrenser, krav til forankring og krav til innbruddsalarm.

De viktigste endringene fra de gamle bestemmelsene kan kort summeres som følger:

  • Indeksregulerte beløpsgrenser
  • Presiserte krav til forankring
  • Presiserte krav til innbruddsalarm og endring av beløpsgrenser ved bruk av innbruddsalarm. Gjenninnført 2x beløpsgrense ved bruk av innbruddsalarm
  • Endring i beløpsgrenser ved EX-, CD- eller GAS-sertifiserte enheter

FG-530: 1 kan lastes ned på denne siden