Publisert:

Ny håndbok i innbruddssikring

Håndboken er utarbeidet for å gi en veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innburddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, men også som et hjelpemiddel for privatpersoner.

Klikk her for å lese håndboken.