Frostskader på sprinkleranlegg kan unngås ved enkle grep

I år med strenge vintre har vannskader fra alle typer frostsprengte rør stått for 10-20 % av de samlede kostnadene knyttet til vannskader. Frostsprengning skjer i få, korte perioder høst og vinter, og kan for sprinkleranlegg unngås ved å ta noen enkle grep.

Hvis et system eller en liten del av et system er utsatt for frost, vil vann i rørsystemet kunne fryse til is. Dette medfører en utvidelse i volum inne i rørene. Dette vil resultere i et svært høyt trykk i rørsystemet. Slikt trykk kan sprenge rør, koblinger, sprinklerhoder, sprinklerventil etc., som resulterer i tilsynelatende tilfeldig lekkasjer når systemet senere tiner.

Frost i vannrør skyldes vanligvis at rørene er uheldig plassert i bygningen for eksempel:
- I kryprom og andre uoppvarmede rom
- Nære kuldebroer
- I svakt isolerte konstruksjoner mot det fri
- På steder med kald trekk

Les mer på Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg.