Endringer på FGs nettside for FG-godkjente trygghetsruter

Styrkekravet og funksjonene til trygghetsruterer nedfelt i såkalte europeiske normer. Et eksempel på en slik norm er EN 356 (Bygningsglass - Sikkerhetsruter - Prøving og klassifisering av motstand mot innbrudd og hærverk).

Som en hjelp til forsikringskunder og produsenter/distributører av glass, har FG utarbeidet et dokument nummerert FG-300 (Trygghetsglass- Informasjon og krav).

Når det gjelder historien for regleverk knyttet til glass kan denne oppsummeres som følger:

FGs egne regler - Norske standarder (NS) - Europeiske normer (EN)

I dag er det EN 356 (minimum P6B) som gjelder for innbruddshemmende glass og EN 1063 for skuddhemmende glass. Etter testing mot en produktstandard skal det utstedes et sertifikat fra et akkreditert sertifiseringsorgan. På sertifikatet står det normalt en utløpsdato. I mot satt fall settes en godkjennelsesperiode fem år frem i tid. Tidligere var det ikke sertifisering knyttet til FGs egne regler og NS 36xx-serien, med de følger at produktene ble registrert på FGs nettside uten utløpsdato. Godkjenningen ble således evigvarende. Dette er ikke i tråd med de øvrige sikkerhetsprodukter listeført på FGs nettside.

Endringene for glass uten utløpsdato er gjort i samarbeid med Glass og Fasadeforeningen. FG har satt følgende utløpsdatoer på glass:

  • FGs egne regler: 1985 + 5 år = 1990
  • NS 32xx-serien: 2002 + 5 år = 2007
  • EN: utløpsdato på sertifikat eller maksimalt 5 år etter testing/sertifisering

FG oppfordrer alle produsenter/distributører til å besøke FGs nettside www.fgsikring.no Søknad om FG-godkjente sikkerhetsprodukter gjøres nå elektronisk via en applikasjon på nettet.