Endringer på FGs nettside for FG-godkjent gitter og sjalusi

Styrkekravet og funksjonene til gitter og sjalusi er beskrevet i den europeiske normen EN 1627. EN 1627 ble publisert mai 2011 med en overgangstid på 6 måneder (se tidligere nyhet fra FG publisert 1. november 2011).

Den europeiske normen gjelder for både dører, vinduer og gitter/sjalusi. Som følger av at normen dekker fler ulike type prudukter, med ulike egenskaper, vil noen av kriteriene falle uheldig ut for testing av gitter/sjalusi med større bredde.

FG vil derfor inntil videre fornye gitter med ettårsintervaller, til en avklaring foreligger. For produsenter og distributører oppfordres det til å fornye sine produkter til 31.12.2013. For de som har sertifikat etter ENV eller EN 1627 kan de bruke sitt eksisterende sertifikat.

Da majoriteten av gitter/sjalusi er testet etter FGs gamle regler fra 1986 ikke har  utløpsdato, har denne blitt automatisk satt til 31.12.2006. For de produsenter og distributører som har gittter testet etter denne normen, eller fra Forsikring & Pension, bes de fornye produktene med utløpsdato som beskrevet over.

NB! For alle søknader må det vedlegges:

  • Produktblad
  • Sertifikat og- eller testrapport/F&P-godkjennelse

FG oppfordrer alle produsenter/distributører til å besøke FGs nettside www.fgsikring.no Søknad om FG-godkjente sikkerhetsprodukter gjøres nå elektronisk via en applikasjon på nettet.