Brukermøte 2012 for sprinklerbransjen

Brukermøte for sprinklerbransjen ble holdt 21. og 22. mars. Det var samlet 133 deltakere til dette fagseminaret.  

Klikk her for presentasjonene som ble holdt i løpet av sprinklerseminaret.