Sjekk røykvarsleren din!

Det aller viktigste er å ha tilstrekkelig med røykvarslere i din bolig, som sikrer at du blir varlset når brann oppstår. Påse at de fungerer. Bytt batteri. Det er ditt ansvar som boligeier å vite at sikkerheten er i orden.

1. desember er røykvarslerens dag. Delta i Aksjon boligbrann.

En optisk røykvarlser er en bedre løsning ved ulmebrann enn en ionisk røykvarsler.

Det er nylig utført test av røykvarslere på If Sikkerhetssenter, se Aftenpostens artikkel om test av røykvarslere, for mer informasjon og TV2s reportasje 29.11.2012.