Publisert:

Nye regler til FG-godkjente søke- og gjenfinningssystemer

FG-krav til søke- og gjenfinningssystemer, FG-220:1, med tilhørende tolkningsdokument FG-221:1 er nå publisert. De nye utgavene kan lastes ned her.

Dokumentene skiller seg fra tidligere utgaver ved at de fremkommer i ny mal og nummerserie, samt at det er gjort presiseringer til kravene. FG-220:1 og FG-221:1 trer i kraft 1.1.2012.