Publisert:

Nye regler for innbruddsalarmanlegg

FG-regler for innbruddsalarmanlegg, FG-200:1, er publisert i ny utgave. Reglene trer i kraft 1.12.2011.

Dokumentet skiller seg fra tidligere utgave ved at den fremkommer i ny mal og nummerserie, samt at det er gjort presiseringer til kravene for å være i overensstemmelse med ny Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Revisjonshistorikken inngår i reglene.

Den nye utgaven kan lastes ned her.