Publisert:

Ny sikkerhetsforskrift fra FG - Motorvognforhandler

Sikkerhetsforskrift for sikring mot tyveri av kjøretøy, FG-140:3 - Motorvognforhandler har blitt vedtatt og trer i kraft 1.1.2012.

FG-140:3 erstatter FG-140:2. Siste, samt tidligere utgaver av FG-140 kan lastes ned her.