Publisert:

Ny anbefaling for bygningskonstruksjoner

FG har utarbeidet en ny anbefaling for bygningskonstruksjoner. Anbefalingen er ment som et støttedokument til sikkerhetsforskift 112 og 121.

Forsikringsselskapene kan stille krav til bygningskonstruksjoner der sikkerheten anses for å være utilstrekkelig.

FG-112 (B-kravene) tar for seg kravene til blant annet åpninger i forsikringsobjektets skall, men stiller ikke krav til gulv, vegg og tak i bygningskonstruksjonen. Formålet med dette dokumentet er derfor å gi anbefalinger ved ulike typer vegg-, gulv-, og takkonstruksjoner på nybygg eller etter vurdering av eksisterende bygningskonstruksjon.

Anbefalingen beskriver ulike vegg-, gulv- og takkonstruksjoner, og hvordan de bør forsterkes.

Den nye anbefalingen kan du laste ned her:

http://www.fgsikring.no/no/Hoved/Regelverk/Regelverk-innbrudd/Regelverk---mekanisk/Bygningskonstruksjoner-Anbefalinger/