Lynnedslag

Et lynnedslag kan medføre skade. Hvert år registreres det mange skader etter lynnedslag. Les hele artikkelen for å vite hvordan sikring mot skade kan gjøres.  

 

For å unngå skader ved lynnedslag kan du installere overspenningsvern i sikringsskapet. I tillegg kan pluggbare overspenningsvern benyttes for særskilt utsatt elektronisk utstyr som TV, radio, telefaks, PC og modem. Det er nødvenidg å benytte FG-godkjente pluggbare overspenningsvern for riktig sikring da det er tilpasset det norske strømnettet. Overspenningsvern som ikke er FG-godkjente er med stor sannsynlighet ikke egnet for det norske strømnettet, og vil ikke fungere og kan gjøre skaden større.

Her er oversikt over FG-godkjente overspenningsvern. 

Hvis man ikke har overspenningsvern bør man trekke ut kontakten på ulike elektriske anlegg ved tordenvær. Flere faktaråd om lynnedslag kan leses her.