Publisert:

Frafall om særskilte foretakskrav

Sentral eller lokal godkjenning for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem er ikke lenger et eget fagområde. Frafall om særskilte foretakskrav for prosjektering virker ikke å samsvare med økte krav til installering av brannalarmanlegg i henhold til forskrift om tekniske krav til byggverk med veiledning.

Noralarm og FG har sendt brev til BE med en rekke spørsmål. Klikk her for å lese brevet.

BE svarte 4.7.2011. Klikk her for å lese svaret fra BE.