FG-regler for automatiske slokkesystemer

Reglene spesifiserer krav til foretak og personell som skal ha ansvar for prosjektering, utførelse og kontroll av faste automatiske slokkesystemer i alle typer bygninger.

Reglene er nødvendig for å sikre pålitelige automatisk slokkesystemer for å sikre liv, helse og store verdier ved brann og branntilløp.

Reglene trer i kraft 1.7.2011 og erstatter tidligere krav.

Klikk her for reglene.