FG-regler for automatiske lekkasjestoppere

Finansnæringens Fellesorganisasjon i samarbeid med forsikringsselskapene har utarbeidet regler for automatiske lekkasjestoppere. Det er nødvendig å gjøre tiltak for å redusere antall vannskader.

Vannskader er et økende problem både i antall og kroner. I 2008 utbetalte forsikringsselskapene over 1,5 milliarder kroner etter brudd i vannledninger i norske boliger og hytter.

Klikk her for mer informasjon.