Publisert:

FG-krav for sykkelregistre

Formålet med et sykkelregister er å redusere risikoen for tyveri av sykler, forebygge heleri, fungere som et hjelpemiddel for politiet med å identifisere stjålne sykler samt tilbakeføre stjålne sykler til rettmessige eier.

”FG-krav for sykkelregistre, FG-1000:1” angir minimumskrav som må innfris for å få en FG-godkjennelse. Dokumentet er utarbeidet av FG i FNO med støtte fra representanter for noen av forsikringsselskapene.

For å oppnå FG-godkjennelse, kreves en sertifisering, dvs. at en uavhengig akkreditert tredjepart foretar en detaljert evaluering av tjenestetilbudet til den som søker godkjennelse sett opp mot de krav som FG stiller. Dette innebærer at registerleverandører som blir FG-godkjent, leverer tjenester av høy kvalitet til sykkeleierne, forsikringsselskapene, politiet og andre brukere.

Klikk her for FG-krav for sykkelregistre.