FG-godkjennelse av sykkelregister

Avtalen mellom Falck og FNO om drift av sykkelregister utløper den 31.12.11. Forsikringsbransjen har besluttet at sykkelregisteret skal vedvare, men at ordningen nå skal administreres av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).

Det betyr at flere aktører kan søke om FG-godkjennelse for sitt sykkelregister etter gitte krav som skal vurderes av en uavhengig tredjepart, også kalt sertifisering. Av formelle grunner og fordi det vil være nyttig ved utarbeidelsen av FG-kravene, søker FG dialog med aktuelle berørte parter av sertifiseringsordningen.

Kontaktperson: Fagsjef FG-innbrudd, Arve Haug