Publisert:

FG-eksamen i innbruddssikring 2012

Meld deg på til neste års brevkurs og eksamen i prosjektering av innbruddsalarmanlegg.

Meld deg på til neste års brevkurs og eksamen i prosjektering av innbruddsalarmanlegg.
Veien frem til eksamen består av et brevkurs med obligatorisk innlevering. Kurset begynner i begynnelsen av februar og eksamen holdes i starten av juni.
Eksamen er delt i 2 deler. Del 1 er for boligalarm, og deretter kommer del 2 som er for næringsalarm.
De som kun ønsker FG-eksamen for boligalarm tar kun del 1. De som vil ha komplett FG-eksamen for innbrudssalarmanlegg tar del 1 og del 2.
For å få næringsalarmgodkjennelse må man ha bestått eksamen for boligalarm i tillegg til næringsalarm. Har man bestått eksamen for boligalarm (del 1) og stryker til eksamen for næringsalarm (del 2) får man bestått FG-eksamen for boligalarm.

BI er i en omstillingsfase når det gjelder FG-kursene. Dette er ledd i BIs overordnede strategi. Etter planen vil vårens kurs være det siste ordinære kurs administrert av BI. Det vil uansett settes opp kontinuasjonseksamen to semestre, antagelig høst og vår. Når ny kursarrangør er på plass, vil informasjon foreligge på FGs og BIs hjemmesider. Vi oppfordrer derfor til å benytte vårens mulighet til å ta dette kurset eller eventuelt kontinuere.

Det er løpende påmelding frem til oppstart, første uke av februar, men pga bestilling av pensumlitteratur ønskes påmelding innen 10. januar.


Klikk her for mer informasjon om FG-eksamen.
Klikk her for påmeldinngsskjema hos BI.