Publisert:

Færre villainnbrudd enn noen gang

Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger etter villainnbrudd i årets første halvår har gått ned med hele 42 prosent i forhold til samme periode i fjor. Antall villainnbrudd har aldri vært lavere i første halvår tidligere, ifølge statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– Dette er svært gledelige tall. Vi har registrert et brudd i trenden de senere årene med økende boliginnbruddsaktivitet. Politiet fortjener ros for resultatene av ”Operasjon Grenseløs”, der de arbeider på tvers av politidistriktene. Operasjonen har så langt gitt positive resultater, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO.
 
Mens erstatningene gikk ned med 42 prosent, gikk antallet villainnbrudd i første halvår ned med 25 prosent til 2571. Det betyr at også den gjennomsnittlige erstatningsutbetalingen for hver skade er vesentlig redusert. Forsikringsbransjen har hatt felles boliginnbruddsstatistikk siden 1992, og det er ikke tidligere registrert færre villainnbrudd i første halvår enn i 2011.
 
Positiv utvikling

Forsikringsselskapenes samlede erstatningsutbetalinger etter innbrudd i ulike typer boliger og hytter ble 237 millioner kroner i årets seks første måneder. Dette er en nedgang på hele 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
 
Etter en dramatisk erstatningsvekst i perioden 2007 til 2009, var det en positiv utvikling med nedgang i erstatningene i 2010. Denne utviklingen har fortsatt og blitt klart forsterket i første halvår 2011. Utslagene er klart størst for villainnbrudd.
 
Over 14 000 boliginnbrudd

Det ble registrert 14 187 innbrudd i norske boliger og hytter i årets seks første måneder.
 
– Vi håper at nedgangen i innbruddsaktiviteten ikke blir kortvarig. Utenlandske banders aktivitet i Norge går i bølger. Det høye norske velstandsnivået er fristende for organiserte kriminelle fra Øst Europa, sier Osland.