Nye normer fra FG

FG har i samarbeid med bransjen utarbeidet en ny norm for søke- og gjenfinningssystemer og en ny norm for tåkesystemer.

Søke- og gjenfinningssystemer: Normen for elektroniske søke- og gjenfinningssystemer beskriver de krav og forhold som anses å være av vesentlig betydning når slike systemer inngår som sikringsforanstaltning mot tyveri av kjøretøy, anleggsmaskiner, båter m.m.                            Normen finner du her   

Tåkesikring: Normen for FG-godkjente tåkesystemer definerer krav, anbefalinger og egenskaper når tåkegeneratorer inngår i et FG-godkjent innbruddsalarmsystem som sikring mot innbrudd i henhold til EN 50131-8. Et FG-godkjent tåkesystem skal alltid benyttes sammen med et FG-godkjent innbruddalarmanlegg (AIA). Ordningen trer i kraft fra 1.7.2010. EN 50131-8 er ikke oversatt fra engelsk. Normen er laget med utdrag av de viktigste punktene. Der EN 50131-8 ikke sikrer tilstrekkelig kvalitet, eller mangler omfang, er det tilkommet andre nasjonale krav/anbefalinger/egenskaper. Normen finner du her