Ny Byggeteknisk forskrift 1.7.2010

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift) ble gjort gjeldende 1.7.2010. Den inneholder flere nye krav til røykvarsler, brannalarmanlegg, slokkeanlegg og lekkasjestoppere.

Gjør deg kjent med Byggeteknisk forskrift og tilhørende veiledning.

Statens bygningstekniske etat (BE) utarbeider veiledningsteksten, som også vil bli utgitt 1.7.2010.