Høringsfrist 21. januar 2011 for FG-normer for automatiske slokkesystemer

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) som inngår i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) sender på høring forslag om nye FG-normer for automatiske slokkeanlegg.

Normene er nødvendige for å sikre pålitelige slokkesystemer for å sikre liv, helse og store verdier ved brann og branntilløp. Normene skal føre til tilstrekkelige kvalitet og kompetanse for personell og foretak som skal arbeide med automatiske slokkesystemer. All erfaring tilsier at det er avgjørende for resultatet at det er riktig og oppdatert kompetanse i foretakene. I en sertifiseringsordning vil sertifisert foretak og personell regelmessig bli fulgt opp av et uavhengig sertifiseringsorgan, for å sikre at gitte krav etterleves. Det settes også krav til resertifisering.

Normene er utarbeidet av Forsikringsselskapenes Godkjenningsordning (FG) med representanter oppnevnt av forsikringsselskapene og av Brannteknisk forening (BTF).

FG-norm for automatiske slokkesystemer, sertifisering av personell, FG-900

Normen spesifiserer krav til personell som skal ha ansvar for prosjektering, utførelse, kontroll og vedlikehold av faste automatiske slokkesystemer i alle typer bygninger. Normen beskriver kravene for å oppnå personellsertifisering fra akkreditert sertifiseringsorgan, som er nødvendig for å oppnå FG-sertifisering for foretak (FG-910).

FG-norm for automatiske slokkesystemer, sertifisering av foretak, FG-910

Normen spesifiserer krav til foretak som skal ha ansvar for prosjektering, utførelse, kontroll og vedlikehold av faste automatiske slokkesystemer i alle typer bygninger.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 21. januar 2011. FG ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til fgbrann@fno.no.