2010

Nye normer fra FG

FG har i samarbeid med bransjen utarbeidet en ny norm for søke- og gjenfinningssystemer og en ny norm for tåkesystemer.

Ny Byggeteknisk forskrift 1.7.2010

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift) ble gjort gjeldende 1.7.2010. Den inneholder flere nye krav til røykvarsler, brannalarmanlegg, slokkeanlegg og lekkasjestoppere. Gjør deg kjent med Byggeteknisk forskrift og tilhørende...

FG-godkjente overspenningsvern

Det er viktig å bruke riktig type overspenningsvern. El-løftet har har publisert en artikkel om nevnte, hvor bruk av FG-godkjente vern nevnes.