Sprinkleranlegget slokket brannen!

Det begynte å brenne i en leilighet. Arnestedet var sengen. Det er installert sprinkleranlegg i boligkomplekset. Bildet viser at skadeomfanget er begrenset. Brannvesenet gjorde en god RVR-innsats.