Publisert:

Nye IAS-symboler

Det har kommet nye IAS-symboler til innbruddsalarmregelverket fra 2006. Symbolene finnes i bilag 6 i innbruddsalarmregelverket. IAS-symbolene brukes som grunnlag for prosjektering av innbruddsalarm.