Publisert:

Ny europanorm for tåkegeneratorer - EN 50131-8

Den Elektrotekniske komiteen for Europa, CENELEC, har i arbeidsgruppe 10 (TC 79, WG 10) utarbeidet en felles europeisk norm for tåkegeneratorer.
Standarden er noe spesiell, da den til forskjell fra vanlige produktnormer omfatter kravene til et helt system.

EN 50131-8 Security fog device/system

EN 50131-8 eies ikke av FG og må derfor kjøpes på lik linje med andre produktstandarder hos Norsk Standard.

Det er for tiden ingen godkjente produkter, men FG har registrert at slikt utstyr monteres i stadig økende grad. Det er ikke tatt standpunkt til når, men det vil komme en FG-godkjennelsesordning for tåkegeneratorer. For å sikre at dagens installasjoner blir utført i henhold til standarden, oppfrodrer FG til å følge disse retningslinjene:

  • EN 50131-8 skal alltid ligge til grunn for enhver installasjon.
  • Installasjoner skal kun foretas av FG-godkjente innbruddsalarmforetak.
  • De FG-godkjente innbruddsalarmforetakene skal ha kurs fra leverandøren av utstyret.
  • Rutiner hos det FG-godkjente innbruddsalarmforetak som sikrer korrekt installasjon, merking og varsling til det lokale brannvesen om at slikt utstyr er montert. 
  • Fullskala test etter installasjon.

Viktig å huske i EN 50131-8

  • En installasjon skal alltid kombineres med en FG-godkjent innbruddsalarm.
  • Servicebryter eller lignende for utkobling av tåkegenerator ved service.
  • Ekstern detektor for verifikasjon.
  • Alle kommunikasjonsporter (inn/utganger) som angitt i EN 50131-8 skal benyttes.
  • Alle anlegg skal merkes i henhold til standarden.

Slik sikring alltid vil komme i tillegg til den fysiske og elektroniske sikringen.
FG venter på de første innsendte testrapportene på EN 50131-8, slik at utstyr kan bli FG-godkjent og dermed listeført på FGs nettsider.

FG vil komme med løpende orientering.