Publisert:

Ny europanorm for alarmstasjoner – EN 50518-serien

Den elektrotekniske komiteen for Europa, CENELEC, har i arbeidsgruppe 14 (TC 79, WG 14) utarbeidet en felles europeisk norm for alarmstasjoner. Standarden består av tre deler og er langt mer detaljert enn dagens standard.

Den felles normens består av tre deler:

• EN 50518-1  De fysiske kravene til en alarmstasjon
• EN 50518-2  Kravene til utstyret i en alarmstasjon
• EN 50518-3  Rutiner og prosedyrer til en alarmstasjon

Del 1 og del 3 er vedtatt. Det betyr at de snart vil være til salgs hos Standard Norge. Reglene eies ikke av FG og må derfor kjøpes på lik linje med andre produktstandarder. Arbeidet med del 2 er påbegynt.

Ved publiseringsdato vil det bli angitt en såkalt date of withdrawal, DOW. DOW er den datoen FG senest må trekke tilbake sine særnorske krav og avslutte overgangsperioden. Når standardene kommer for salg vil DOW bli kjent. FG vil deretter annonsere at egne særnorske krav (se kapittel 14 i innbruddsalarmregelverket) vil bli trukket tilbake.

Den nye standarden er mer detaljert enn nåværende. Det kanskje viktigste er at dagens regelverk er i tråd med det nye når det gjelder selve byggingskonstruksjonen.

FG vil komme med løpende orientering.