Nordisk standard for boligsprinkler

Første del av standarden er klar for publisering 1. desember. Den utgis som nasjonal standard i Norge, Danmark og Sverige. Denne delen spesifiserer krav og gir anbefalinger for dimensjonering, installering og vedlikehold for boligsprinkling i byggverk. Den er helt unik på området. Del 2 for krav og prøvingsmetoder vil også snart foreligge.

NS-INSTA 900-1 - Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold 
NS-INSTA 900-2 - Boligsprinkler - Del 2: Krav og prøvingsmetoder for sprinklere med tilhørende rosetter

Det primære ved INSTA-standarden er å hindre at menneskeliv går tapt, men ved bruk kan også bygningskader reduseres.

Det har vært norsk leder for den nordiske gruppen og sekretariatet har ligget i Standard Norge.

De nordiske landene håper at standarden kan danne grunnlaget for en europeisk standard på området og vil forsøke å bringe denne inn som et forslag for det europeiske sekretariatet (CEN/TC 191).

Vi har fått melding om at flere andre nordiske land også vil publisere standarden, men ønsker å oversette den til morsmålet før publisering. Standard Norge vil også sette i gang arbeidet med oversettelse til norsk ganske raskt på nyåret.

Den nordiske komiteen INSTA 900 Boligsprinkler har vært representert med flere norske medlemmer som har bidratt med sine kunnskaper for utvikling av standarden.

Utgiver er Standard Norge, www.standard.no