Kontroll av brannalarmanlegg

Alle brannalarmanlegg skal kontrolleres hvert år av FG-godkjent kontrollfirma.

Med kontroll menes å undersøke om brannalarmanlegget samsvarer med prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende samt risiko og bruk av brannobjektet.

Fimra som kontrollerer må påse at:

  • Installasjonen oppfyller krav/ytelser etter aktuelt regelverk.
  • Installasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet etter utprøvde og anerkjente løsninger/preaksepterte løsninger (offentlige veiledninger, standarder, private regelverk, leverandørenes anvisinger med flere), og/eller analyseløsninger (med prosjekteringsforutsetninger og lignende).
  • Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende også sett i forhold til eventuelle bygningsmessige endringer, vesentlig endret drift, endret brannbelastning osv.
  • Installasjonen med eventuelle teknologiske integrasjoner av forskjellige systemer virker som forutsatt og at grensesnittene er klart definert (for eksempel talevarsling, låsesystemer eller lignende styrt av brannalarmanlegg).
  • Tidligere påtalte feil er rettet.
  • Organisatoriske tiltak samsvarer med forutsetningene for bruken.

Funksjonsprøving kommer i tillegg!