FG-veiledning for vanntåkesystemer

For å sikre trygge og sikre installasjoner av vanntåkesystemer er det utarbeidet en FG-veiledning for vanntåkesystemer. Hovedhensikten med denne veiledningen er å gi informasjon om minimumskrav for vanntåkesystemer som kan aksepteres av forsikringsselskapene som et risikoreduserende tiltak.

FG-veildningen for vanntåkesystemr gir retningslinjer for testing, dimensjonering, installasjon og vedlikehold av vanntåkesystemer. Det er stor variasjon i type vanntåkesystemer. Hvert system skal være testet og godkjent for bruksområde det skal beskytte. Produsenten skal ha manualer, som sikrer at korrekt dimensjonering og installasjon blir utført innenfor godkjennelseskriteriene for systemet. Det stilles krav til uavhengig kontroll og at produsent sørger for nødvendig opplæring av FG-godkjente foretak for aktuelt sprinklerområde.

Klikk her for mer for å laste ned FG-veiledning for vanntåkesystemer

Veiledningen er utgitt i utgave 2 datert 24.6.2009, som erstatter utgave.